Smittevern

Det er vi som driver som er ansvarlig for planlegging og iverksetting av smitteverntiltak for å forebygge og ivareta gjester. Gjester er ikke ansvarlig for annet enn å ivareta sine personlige forhold.

Vi som driver Skålestrømmen Flyfishing er kjent med retningslinjer og anbefalinger gitt av helsenorge.no. 

VED ANKOMST

Er du i karantene er det naturlig at du ikke kommer hit som turist men holder deg hjemme. 

Ved ankomst oppfordres du til håndspriting.

HÅNDVASK

Det er nok såpe, tørkepapir og håndsprit tilgjengelig ved alle toaletter og håndvaskestasjoner.

Stasjonene har plakater med håndvaskerutiner og hostehygiene. 

Mat som serveres serveres porsjonsvis. Ved all matservering gjennomføres håndvask/spriting av alle før bespisning.

AVSTAND

Vi som arrangør sørger for at gruppene får til å holde avstand fra andre grupper.

Vi holder forsvarlig avstand på minst en meter til alle våre besøkende til enhver tid. 

RENHOLD

Det gjennomføres renhold mellom grupper som benytter samme område eller transportmiddel. 

Overnattingsrom vaskes grundig mellom hver gjestegruppe. Alle berøringsflater desinfiseres.

Gjester bringer med eget overnattingsutstyr.

Ved mistanke om smittespredning isoleres området og vaskes ned eller området/utstyret/personene settes i karantene.

KONTAKT

Kontaktperson for smittevern hos oss er Thomas Züllich som treffes på telefon 97123033.