Regler

Fiskeregler for Skålestrømmen


Allmenne bestemmelser

Fiskekortet for Skålestrømmen gjelder kun Skålestrømmen på Skåle.

Den som skal utøve fiske plikter å sette seg inn i de lover og bestemmelser som gjelder for dette, og forvisse seg om at han/hun har lovlig adgang til å utøve fiske.


Lisens

Fisketillatelser / fiskekort kan kun kjøpes i forbindelse med overnatting eller guiding. Lisensen gir rett til å fiske med en enkelt stang. Fiskekortet er kun til personlig bruk og kan ikke overføres.


BEGRENSNINGER PÅ STØRRELSE OG Mengde

Fisk under minimum / over maksimal målstørrelse må frigjøres selv når det er skadet eller skadet.

Minimumstørrelsen på ørret og røye er 25 cm. Uttak av fisk er begrenset til av 3 ørret og to røye per fisker / dag. Fisk på 45 cm eller mer skal settes tilbake. Bare fisk som skal konsumeres på Skålestrømmen bør tas opp.


KJonrtroll & oppsyn

Fiskere må kunne vise en gyldig lisens. Fiskeren er dessuten forpliktet til å vise fiskeutstyr og / eller fangst for inspeksjon. Vær oppmerksom på at Skålestrømmen´s autoriserte oppsynspersoner har fullmakt til begrenset politimyndighet.


Statistikk

Fiskeren er forpliktet til å gi opplysninger i forbindelse med fiske, for eksempel fangststatistikk, metoder brukt etc.


Utstyr

Kun aktivt fiske er tillatt. Det er ikke tillatt å fiske med strender, tidsfrister etc. Bruk av agnfisk er ikke tillatt. Bare barbless kroker er tillatt å bli brukt (kroker med en fullkrympet barb er tilstrekkelig). Maks tre kroker (fluer) er tillatt per stang, men ingen treble eller dobbeltkroker. Fiskeren er forpliktet til å ta med et knutløst håv og et målebånd.


Stenging av fiske

Fiske kan lukkes dersom forhold som for høy temperatur i vannet, fisk gyting etc. dikterer.


Diverse bestemmelser

Skålestrømmen styret kan gjøre unntak fra bestemmelsene i særlige tilfeller når dette ikke strider mot bærekraftig forvaltning av fiskeressursene.

Fiskereglene trer i kraft fra 1.1.2019, og gjelder inntil videre.

Pga smittefaren og for spredning av parasitter oppfordres alle til å grave ned fiskeavfall.