Fisking

Tørrfluehimmelen i trøndelag

Her er bare ørret og røye, og de er veldig ivrige på tørrfluer hele sesongen fra juni til september. Området er veldig egnet for nybegynnere innen tørrfluefiske, men det finnes også utfordrende områder som kanskje passer bedre for den mer erfarne fisker.

Klimaet og strukturen i vannet i Skålestrømmen utgjør det perfekte habitat for Ørret. Insektlivet i vannet er utrolig rikt, og man finner både døgnfluer, vårfluer, fjærmygg og steinfluer. Klekningene her er episke.

Fiskeplasser
Utstyr & Fluer
Regler
Etter å ha vært fiskefiske i Norge hver sommer siden 2004, har jeg besøkt mange elver og vann og hatt mange gode fiske dager og opplevelser. Men jeg har aldri fisket et sted som Skålestrømmen, med så mange stigende ørret og med så høy ørretkvalitet! De 4 dager jeg / vi fisket Skålestrømmen, har vært det beste fluefisket jeg har hatt i Norge og det morsomste i tillegg. Å fiske om natten er spesielt pennende, der store Vårfluer klekker som får store ørreten og røye til overflaten, og selvfølgelig slapp den største fisken unna – på grunn av en rettet krok. Så husk å bruke fluer bunnet på sterke kroker!

Jeg kan på det sterkeste anbefale å besøke Skålestrømmen for seriøs ørretfiskefiske
Torben Berg-Sørensen, Danmark